Medical Staff

General Surgery Dr. Arun Kumar M.S.,
Dr. Jai Vinoth M.S.,
General Medicine Dr. David M.D.,
Dr. Karthikeyan
Obstetrics & Gynaecology Dr. Jayanthi D.G.O.,
Dr. Rakavi D.G.O.,
ENT Dr. C.V. Ramya D.O.L.,
Dr. Anupama
Paediatrics Dr. Shiva Ganesh
Dr. Suganya
AnaesthesiaDr. Shanmugam
Dr. Parthasarathy
OrthopaedicsDr. K. Chandra Kumar
Dr. J. Arul
PharmacologistNatchiammai
GDMO (Duty medical doctor ) Dr. Ramachandran
Dr. Sadhu Venkat Mallika
Dr. Esther K Johnson
Dr. Krithika
Dr. Yuvarani
Dr. Manobharathi
Dr. Raga Swathi
Community Medicine Dr. B. Nisha
RadiologistDr. K. Alagu Tamilselvi